Til de særlige tekniske og naturvidenskabelige forskningsprojekter, der udfordrer normen og har potentialet til fundamentalt at ændre den måde, vi tilgår vigtige emner på.

Hvem kan søge?
Villum Experiment er skabt til de særlige forskningsprojekter, der udfordrer normen og har potentialet til fundamentalt at ændre den måde, vi tilgår vigtige emner på. Ansøger er anonym for bedømmerne. For danske universiteter og forskninginstitutioner er dette også et rekrutteringsværktøj til at tiltrække dygtige forskere udenfor Danmark.

Hvornår?  
Programmet annonceres hvert år i åben konkurrence. Vi offentliggør opslaget først på året med frist i marts og bevillinger august/september.

Hvor meget?
Der kan søges mellem 1-2 mio. kr. inkl. 15% til indirekte omkostninger. Bevillingen kan dække projektrelaterede omkostninger såsom løn, udstyr, rejser, løbende udgifter osv. 

Hvor længe?
En bevilling varer op til to år. Som tidligere modtager kan du søge igen, når bevillingen er udløbet.

Hvornår hører du fra os?
Fra ansøgning til bevilling går der ca. fem måneder.

Seneste opslag: Villum Experiment 2020 

Ansøgningsfristen var den 18. marts 2020 kl. 14.00.

Ansøgningsproces - Villum Experiment:

Anonym ansøgning

Ansøgeren er anonym for bedømmerne for at skærpe fokus på forskningsidéen og lade forskerne tænke frit i forhold til deres hidtidige meritter. Bedømmerne bliver bedt om at lægge vægt på de idéer, de opfatter som reelle nybrud og som har et højt risikomoment i forhold til succes. Hver sagkyndig har mulighed for at tildele én ansøgning en ”trumf”; dvs. at der skal særlige argumenter til, hvis fondens bestyrelse vælger ikke at støtte idéen.

Kom med i et fællesskab

Som modtager af en Villum Experiment bevilling får du mulighed for at deltage i forskellige netværksaktiviteter med andre bevillingshavere.

Nyheder fra programmet

98,5 mio. kr. til 52 dristige idéer

I 2019 har 52 originale forskningseksperimenter modtaget i alt 98,5 mio. kr.

Hvad betyder anonym ansøgning for forskningen?

Center for Forskningsanalyse skal evaluere Villum Experiment-programmet.

Villum Experiment-forskere, der udfordrer normen

Kan vi forudsige pludselige klimaskift?

Peter Ditlevsen søgte Villum Experiment-programmet, da han fik en idé, han ikke vidste hvor ville ende.

Et hidtil komplet overset aspekt

Tina Šantl -Temkiv modtog i 2018 en Villum Experiment-bevilling til sit projekt om mikroorganismer i havis.  

"Jeg har udfordret normen"

Tom Gilbert er en af de første forskere, der modtog en Villum Experiment-bevilling i 2017. 

For yderligere information kontakt: