Evaluering skal give ny viden om makerspaces

Et hold af forskere fra VIA University College og Aarhus Universitet skal sammen med konsulentfirmaet Epinion evaluere VILLUM FONDENs uddelinger til makerspaces i folkeskolen. Evalueringen løber til 2025 og har fokus på didaktiske strategier og elevernes udbytte af undervisningen. Undervejs vil der blive offentliggjort findings til gavn for alle, der interesserer sig for digital dannelse og uddannelse.

Følg evalueringen

VILLUM FONDEN har i 2019 og 2020 uddelt i alt 60 mio. kr. til, at 11 kommuner kan oprette makerspaces - læringslaboratorier for design, opfinderi og teknologi - og køre kompetenceudvikling af lærere. Målet er, at børn og unge skal blive i stand til at skabe med, forstå og forholde sig kritisk og nysgerrigt til digitale teknologier, så de bliver klædt på til at handle konstruktivt og ansvarligt i en digitaliseret verden. I forlængelse af denne satsning bliver der nu sideløbende med etableringen af makerspaces i de 11 kommuner igangsat et større evalueringsprojekt.

Afgørende integration 

Med udgangspunkt i de i kommunale indsatser skal evalueringen uddrage og analysere de væsentligste erfaringer i forhold til, hvordan makerspaces kan blive integreret som en del af undervisningen i folkeskolen, og hvilket udbytte eleverne får ved at arbejde på denne måde:

 "Etableringen af makerspaces i kommunerne giver enestående muligheder for, at elever kan eksperimentere med nye teknologier og designe løsninger på virkelighedsnære problemer. Men det er helt afgørende, at makerspaces bliver integreret i undervisningen og indgår i dagligdagen på skolerne. Med evalueringen får vi indsigt i, hvad der skal til for at lærerne bruger makerspace aktivt, og hvad eleverne får ud af, at arbejde på denne måde. Hvordan sikres de bedste rammer for undervisningen? Hvad lærer eleverne – og hvordan bliver de motiveret? Det er spørgsmål, både kommunerne selv og vi andre gerne vil have svar på,” siger Agi Csonka, programchef for VILLUM FONDENs uddelingsområde Børn, unge og science.

Tværfagligt evalueringsteam 

VILLUM FONDEN har afsat 3 mio. kr. til evalueringsopgaven, der har været i åbent udbud. Et evalueringsteam bestående af forskere ved VIA University College skal i samarbejde med forskere fra DPU ved Aarhus Universitet og konsulentfirmaet Epinion stå for evalueringen. Der er tale om et stærkt tværfagligt team, hvor fysikere, naturfagsdidaktikere, folkeskolelærere, humanister, sociologer og statskundskabere skal evaluere undervisningen i makerspaces i de 11 kommuner.

Videndeling

Et hovedfokus i evalueringen er at opsamle lærernes didaktiske overvejelser og erfaringer med brugen af de teknologier, de anvender i makerspaces. Evalueringen vil give indsigter i potentialer og udfordringer i forhold til læringsmiljøer, indretning og pædagogisk praksis i makerspaces. På den måde vil evalueringen muliggøre, at kommunerne lærer af hinanden undervejs. Samtidig giver evalueringen vigtig viden til fagpersoner og skoleledere, der gerne vil i gang med at arbejde med digital dannelse og uddannelse.

Der vil løbende blive offentliggjort nyheder, grafiske fremstillinger, korte videoer og podcasts, der formidler resultater fra evalueringen.

Følg evalueringen her:

Kontakt:
Niels Matti Søndergaard
Evalueringsrådgiver, VILLUM FONDEN
Phone: 
+45 92 43 76 46
Anna Høxbro Bak
Kommunikationsrådgiver, VILLUM FONDEN og VELUX FONDEN
Phone: 
+45 22 64 03 55