Sydfyn skaber MakerLab som springbræt til tekniske erhvervsuddannelser

VILLUM FONDEN bevilliger 6 mio. kr. til at etablere et fælles fysisk makerspace på Svendborg Erhvervsskole og Gymnasier. Det nye MakerLab skal understøtte de sydfynske grundskolers fokus på teknologiforståelse og øget tilgang til erhvervsuddannelser indenfor STEM.

Børn, unge og science

Bevillingen til MakerLab er givet under VILLUM FONDENs uddelingsområde Børn, unge og science

I løbet af 2021 åbner Svendborg Erhvervsskole og Gymnasier (SESG) dørene til deres tjekkede værksted: MakerLab, hvor elever kan afprøve ny teknologi og skabe egne produkter.

”Vi glæder os til at få enestående teknologiske og digitale faciliteter til undervisningen, både til vores elever på erhvervsuddannelserne og til grundskoleeleverne, som kommer i brobygning og nu kan få en helt ny oplevelse af praktisk faglighed,” siger direktør Allan Kruse fra SESG, der rummer 25 tekniske og merkantile erhvervsuddannelser, et handelsgymnasium og et teknisk gymnasium. 

Det nye MakerLab skal både understøtte de sydfynske grundskolers fokus på teknologiforståelse og styrke SESG´s elevers teknologiforståelse:

”Projektet bygger bro mellem grundskolerne og erhvervsuddannelserne og vil forhåbentlig bidrage til, at flere unge ser de tekniske erhvervsuddannelser som en attraktiv levevej. Det vil samtidig styrke kvaliteten af erhvervsuddannelserne ved at bringe de digitale teknologier endnu mere ind i undervisningen,” siger Agi Csonka, programchef for VILLUM FONDENs uddelingsområde Børn, unge og science.

Projektstart primo 2021

VILLUM FONDENS bestyrelse har givet en bevilling på 6,1 mio. kr. til det fireårige projekt, der bliver søsat primo 2021.

I projektet samarbejder SESG med Svendborg Kommune, folkeskoler, efterskoler og friskoler fra Svendborg, Faaborg-Midtfyn, Langeland og Ærø Kommuner. Der vil desuden være samarbejde med Svendborg Makerspace, som tidligere har modtaget bevilling fra VILLUM FONDEN.

Kontakt:
Anna Høxbro Bak
Kommunikationsrådgiver, VILLUM FONDEN og VELUX FONDEN
Phone: 
+45 22 64 03 55