Villum Kann Rasmussens Årslegat til Teknisk og Naturvidenskabelig Forskning er den største individuelle danske forskerpris. Den anerkender en særlig værdifuld indsats indenfor de tekniske og naturvidenskabelige områder.

Hvem kan modtage årslegatet?

Årslegatet kan ikke søges, men en komité indstiller kandidaterne. Udvalgte bevillingsmodtagere (Villum Experiment eller Villum Investigator) vil blive inviteret til at præge feltet af modtagere. Afvent invitation, så du kan pege på egnede kandidater.

 

Villum Kann Rasmussen, fondenes stifter, ønskede med årslegatet at støtte den tekniske og videnskabelige forskning og at give bedre muligheder for kreativt videnskabeligt arbejde til gavn og inspiration for dansk forskning. 

Villum Kann Rasmussen demonstrerede i sit eget virke stor kreativitet og igangsætterlyst, bl.a. i konstruktionen af VELUX ovenlysvinduet og ved at udtage mere end 55 patenter frembragt gennem opfindsomhed og eksperimentel forskning.

I alt har 39 forskere modtaget årslegatet siden dets indstiftelse i 1987. Legatet er på 5 mio. kr. og kan ikke søges. Årslegatet bliver hvert år uddelt på Villum Kann Rasmussens (1909-93) fødselsdag den 23. januar. I 2021 uddeles det dog den 22. januar.

VILLUM FONDENs bestyrelse udpeger modtageren af årslegatet. Dette sker efter indstilling fra en sagkyndig komité, som indhenter en udtalelse om den enkelte kandidat fra internationale eksperter på det pågældende forskningsområde.

Komité for Årslegatet
  • Anja Boisen, professor, Institut for Mikro- og Nanoteknologi, Danmarks Tekniske Universitet, bestyrelsesmedlem, VILLUM FONDEN
  • Björn Ottersten, professor, University of Luxembourg & KTH Royal Institute of Technology
  • Jane Clarke, professor, Department of Chemistry, University of Cambridge

Årslegatmedaljen

Med årslegatet følger 5 mio. kr. samt en bronzemedalje med Villum Kann Rasmussens silhuet.

Modtagere

Sergey I. Bozhevolnyi

Årslegat 2019