Fra venstre mod højre: Kristian H. Kann Rasmussen, Anja Boisen, Jørgen Tang-Jensen, Steen Riisgaard, Jens Kann-Rasmussen, Eva Zeuthen Bentsen og Christian Søndergaard Jensen. 

Jens Kann-Rasmussen
Bestyrelsesformand

(F. 1969)

Civilingeniør, afdelingsleder VELUX A/S

Indtrådt i bestyrelsen ved årsmødet 11. marts 2014. Konstitueret som formand hvert år siden 2015. Genvalgt 2017. På genvalg i 2023. Kan forlænges i 2024 (efter 10 års funktionstid), dog maksimalt til 2029.

Desuden medlem af fondens arbejdsgruppe for kultur og samfund samt Investment Committee.

Særlige kompetencer i henhold til fundatsen: Descendent af stifter Villum Kann Rasmussen (barnebarn), forretningskyndig, ansat i VELUX A/S.

Anses som uafhængigt medlem: Nej, aktionær og ansat i firmagruppen.

Andre hverv: 

 • ApS JERA, bestyrelsesmedlem
 • Trafalgar Estate Limited, bestyrelsesmedlem 
 • ApS GIN, bestyrelsesmedlem
Steen Riisgaard
Næstformand

(F. 1951)

Direktør, cand.scient.

Indtrådt i bestyrelsen ved årsmødet 12. marts 2013. Genvalgt til bestyrelsen i 2014. Konstitueret som næstformand hvert år siden 2014. På genvalg i 2020. Kan maksimalt sidde i bestyrelsen til 2023.

Særlige kompetencer i henhold til fundatsen: Forretningskyndig

Anses som uafhængigt medlem: Ja

Andre hverv: 

 • ALK-Abelló A/S, bestyrelsesformand
 • COWI Holding A/S, bestyrelsesformand
 • New Xellia Group A/S, bestyrelsesformand
 • Novo Holdings, næstformand
 • Novo Nordisk Fonden, bestyrelsesmedlem
 • Aarhus Universitet, bestyrelsesmedlem
 • Corbion, bestyrelsesmedlem
 • Plastic Change, Advisory Network
Anja Boisen
Bestyrelsesmedlem

(F. 1967)

Professor, ph.d., cand.scient., DTU, Institut for Mikro- og Nanoteknologi

Indtrådt i bestyrelsen ved årsmødet 10. marts 2015. Genvalgt i 2019. Kan maksimalt sidde i betyrelsen til 2025.

Desuden medlem af arbejdsgruppen for teknisk og naturvidenskabelig forskning samt medlem af årslegatkomitéen.

Særlige kompetencer i henhold til fundatsen: --

Anses som uafhængigt medlem: Nej, ansat ved forskningscenter støttet af fonden.

Andre hverv: 

 • Akademiet for de Tekniske Videnskaber (ATV), medlem
 • Anja Boisen Holding IVS, ejer
 • Danmarks Grundforskningsfonds og VILLUM FONDENs Center for Intelligent Drug Delivery and Sensing Using Microcontainers and Nanomechanics (IDUN), leder
 • Det Kongelige Danske Videnskabernes Selskab, medlem
 • Innovationsfonden, næstformand
 • LEO Fondet, bestyrelsesmedlem
 • LEO Holding A/S, bestyrelsesmedlem
Christian Søndergaard Jensen
Bestyrelsesmedlem

(F. 1963)

Professor, dr.techn., ph.d., Aalborg Universitet, Institut for Datalogi

Indtrådt i bestyrelsen ved årsmødet 13. marts 2018. På genvalg i 2021 og i 2027. Kan maksimalt sidde i bestyrelsen til 2028.

Medlem af arbejdsgruppen for teknisk og naturvidenskabelig forskning.

Særlige kompetencer i henhold til fundatsen: --

Anses som uafhængigt medlem: Ja

Andre hverv: 

 • Academia Europaea, medlem
 • ACM Transactions on Database Systems, chefredaktør
 • Akademiet for de Tekniske Videnskaber (ATV), medlem
 • Den faglige sammenslutning IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers), fellow
 • Det amerikanske datalogiselskab ACM (Association for Computing Machinery), fellow
 • Det Kongelige Danske Videnskabernes Selskab, medlem
 • Det Schweiziske Nationale Forskningsprogram for Big Data, præsident for styrekomitéen
 • Scientific Advisory Board, Max Planck Institute for Informatics, medlem
Eva Zeuthen Bentsen
Bestyrelsesmedlem

(F. 1964)

Ph.d., cand.merc., partner Zeuthen Storm

Indtrådt i bestyrelsen 10. marts 2015. Genvalgt i 2016. På genvalg i 2022. Kan maksimalt sidde i bestyrelsen til 2025.

Desuden medlem af arbejdsgruppen for sociale indsatser i udlandet og arbejdsgruppen for kultur og samfund.

Særlige kompetencer i henhold til fundatsen: Forretningskyndig

Anses som uafhængigt medlem: Ja

Andre hverv: 

 • Synoptikfonden, bestyrelsesmedlem
 • CBS Executive, bestyrelsesmedlem
 • Robert Delfer Invest ApS og Grosserer Robert Delfers Mindefond, bestyrelsesmedlem

Jørgen Tang-Jensen
Bestyrelsesmedlem

(F. 1956)

Tidl. CEO for VELUX A/S (2001-2017)

Indtrådt i bestyrelsen ved årsmødet 20. marts 2019. På genvalg i 2024. Kan maksimalt sidde i bestyrelsen til 2029.

Særlige kompetencer i henhold til fundatsen: Forretningskyndig, tidl. adm. direktør VELUX A/S

Anses som uafhængigt medlem: Nej, bestyrelsesmedlem i VKR Holding A/S og medlem af direktionen for VKR firmagruppen inden for de seneste 3 år.

Andre hverv: 

 • Coloplast A/S, bestyrelsesmedlem
 • Danmarks Grønne Investeringsfond, bestyrelsesformand
 • Dronning Margrethe II's Arkæologiske Fond, bestyrelsesmedlem
 • Ejendomsfonden Museum Jorn i Centrum, bestyrelsesmedlem
 • Maj Invest Holding A/S, Fondsmæglerselskabet Maj Invest A/S and Maj Invest Equity A/S, bestyrelsesmedlem
 • ROCKWOOL International, bestyrelsesmedlem
 • VKR Holding A/S, bestyrelsesmedlem
Kristian H. Kann Rasmussen
Observatør

(F. 1979)

Selvstændig

Indtrådt i bestyrelsen ved årsskiftet 2017/2018.

Særlige kompetencer i henhold til fundatsen: Descendent af stifter Villum Kann Rasmussen (barnebarn)

Anses som uafhængigt medlem: Nej

Andre hverv: 

 • V. Kann Rasmussen Foundation (USA), medlem

Fakta om bestyrelsens medlemmer bliver løbende opdateret.

Investeringskomité

 

Både VILLUM FONDEN og VELUX FONDENs bestyrelser trækker på en særlig nedsat investeringskomité, der rådgiver om investeringspraksis.

Investeringskomité
 • Jens Kann-Rasmussen, civilingeniør, afdelingsleder, VELUX A/S, formand, VILLUM FONDEN
 • Jens Oddershede, dr.scient., professor, Institut for Fysik, Kemi og Farmaci, Syddansk Universitet, bestyrelsesmedlem, VELUX FONDEN
 • Henrik Jørgensen, HD2, administrationschef, VILLUM FONDEN og VELUX FONDEN
 • Dorrit Vanglo, cand.polit., direktør, Lønmodtagernes Dyrtidsfond, eksternt medlem
 • Jan D. Østergaard, cand.oecon., investeringsdirektør, Industriens Pension, eksternt medlem
 • Jørgen Tang-Jensen, tidl. CEO for VELUX A/S, bestyrelsesmedlem, VILLUM FONDEN