I 2019 uddelte fondene i alt 1.335 mio. kr. fordelt på 1.153 bevillinger på baggrund af 2.686 ansøgninger.

Begge fonde har i de senere år øget bevillingerne. Det skyldes primært de gode resultater, der er opnået i VKR Gruppen, samt et godt afkast af de stadig større formuer. 

Fondene er skattepligtige af deres indtægter med fradrag af de almennyttige uddelinger og driftsomkostninger.

VILLUM FONDENs og VELUX FONDENs bevillinger

                             2015-2019

VILLUM FONDENs nøgletal (2015-2019)
VELUX FONDENs nøgletal (2015-2019)