Nyheder

21.10.2020
VILLUM FONDEN giver bevillinger på i alt 14 mio. kr. til seks forskere under det nye program Villum International Postdoc. Programmet er målrettet fremragende kvindelige forskere inden for det tekniske og naturvidenskabelige felt. Bevillingsmodtagernes forskningsprojekter spænder fra bæredygtighed i byggeri til fiskearters tilpasning til stigende vandtemperaturer.
09.10.2020
Overvejer du eller din forening at søge støtte til et projekt hos VELUX FONDENs uddelingsområde Aktive ældre? Så kom med til et af efterårets tre digitale informationsmøder hos VELUX FONDEN.
08.10.2020
VELUX FONDEN støtter indsatser, der giver mennesker i en udsat position mulighed for at deltage aktivt i samfundets fællesskaber. Fem projekter får nu i alt 11,5 mio. kr. til at udvikle og afprøve nye metoder til at engagere unge, indvandrerkvinder og psykisk sårbare og syge i at bidrage som frivillige.
24.09.2020
Kærlighedens topografi, vredens normer, buddhisme og forbrug. Syv humanvidenskabelige forskningsprojekter sætter med bevillinger fra VELUX FONDENs kernegruppeprogram nye perspektiver på blandt andet vores følelser, politik og religion.
22.09.2020
VELUX FONDEN sætter fokus på udvikling af metoder, der kan styrke forældreinvolvering blandt familier i en socialt udsat position. Tre nye bevillinger går til projekter med omdrejningspunkt i henholdsvis leg og læring blandt børn i daginstitutioner, skole-hjem-samarbejde og unge med selvskade.
11.09.2020
Med en ny hvidbog vil VELUX FONDEN undersøge fremtiden for arbejdet med rehabilitering og afdække hvad rehabilitering betyder og indebærer på tværs af sektorer og faggrupper. Og så kigger to forskningsprojekter nærmere på rehabilitering af hjernens såkaldte eksekutive funktion og lugtesansen.
10.09.2020
VILLUM FONDEN giver 51 forskere bevillinger til at afprøve deres modige og mærkelige tekniske og naturvidenskabelige forskningsidéer. Projekterne er udvalgt blandt 492 ansøgninger, der alle har været igennem en anonym udvælgelsesproces.
07.09.2020
VELUX FONDEN har bevilget 2 mio. kr. til en forskningsundersøgelse, der skal skabe viden om, hvordan frivillige organisationer på det sociale område bedst rekrutterer og fastholder frivillige.
31.08.2020
The Daylight Award inviterer dig til premiere på i alt fire ekstraordinære dokumentarfilm om modtagerne af The Daylight Award 2020
07.08.2020
Den 7. august kan direktør Ane Hendriksen fejre 25-års jubilæum hos VELUX FONDEN. Det arbejdsmæssige sølvbryllup bliver markeret med mindre arrangementer med medarbejdere, samarbejdspartnere og familie.
06.08.2020
VELUX FONDEN har fået VIVE til at kortlægge sammenhænge mellem unges trivsel og deres digitale vaner. Forskerne peger på, at unge, der føler sig ensomme, er mere tilbøjelige til at bruge tid ved skærmen, end unge, der trives godt.
22.06.2020
VILLUM FONDEN har afsat en ramme på 3 mio. kr. til at få evalueret, hvordan makerspaces kan blive en integreret del af undervisningen i folkeskolen. Deadline for at tilkendegive interesse er 15. august 2020.
12.06.2020
I dag åbner det stort anlagte oplevelsescenter Naturkraft i Ringkøbing. I parkens 45 hektarer kan hele familien blive klogere på natur, klima og bæredygtighed.
10.06.2020
Den 1. december 2021 kan vi se det første afsnit af en ny familiejulekalender, der åbner døren til naturvidenskabens spændende verden. Fire fonde støtter kalenderprojektet.
02.06.2020
VILLUM FONDEN har afsat en ramme på godt 3 mio. kr. til en undersøgelse af, hvordan fritidsprojekter kan øge børn og unges engagement i og interesse for science. Der er virtuelt informationsmøde den 15. juni 2020.
26.05.2020
VELUX FONDEN giver i alt 14,3 mio. kr. til tre museumsprojekter, der nytænker forskning og formidling på de danske museer.
20.05.2020
Ældres brug af medicin er forbundet med en lang række risici. Med bevillinger fra VELUX FONDEN sætter tre forskningsprojekter fokus på, hvordan alvorlige fejl i brugen af medicin hos ældre patienter kan minimeres.
16.05.2020
På UNESCO’s internationale lysdag 16. maj modtog arkitekterne Henry Plummer og Juha Leiviskä sammen med forsker Russell Foster hver især The Daylight Award 2020 for deres nyskabende arbejde med lysets betydning for arkitektur samt mental og fysisk sundhed.
07.05.2020
13 human- og samfundsvidenskabelige dataindsamlingsprojekter skal undersøge, hvordan Covid-19-krisen påvirker vores liv og samfund. VELUX FONDENs bestyrelse har besluttet at give i alt 5,5 mio. kr. til projekterne.
06.05.2020
Lykke Ogstrup Lunde er nyt bestyrelsesmedlem i VELUX FONDENs bestyrelse.
24.03.2020
VILLUM FONDEN uddeler for første gang bevillinger i det nye program til datadrevet tværfaglig forskning: Villum Synergy. To store projekter og seks pilotprojekter modtager i alt 52,5 mio. kr.
18.03.2020
Mens skoler, institutioner og fritidsaktiviteter over hele landet holder lukket, kan børn og unge søge penge til selv at lave seje science-aktiviteter.
13.03.2020
Kontakt os, hvis du har spørgsmål til, hvordan dit projekt kan blive påvirket direkte eller indirekte af Covid-19.
26.02.2020
Den 27.-28. februar sætter UNESCO’s havforskningskommission og VELUX FONDEN verdens førende hav-engagerede fonde stævne i København. Fondene skal bygge alliancer og drøfte, hvordan vi får et sundere hav.
19.02.2020
Otte excellente forskere får bevillinger i VILLUM FONDENs nye program; Villum International Postdoc. Programmet er øremærket kvindelige forskere inden for det tekniske og naturvidenskabelige felt.
10.02.2020
Innovationsfonden og VELUX FONDEN investerer i fællesskab i fem internationale projekter med fokus på personlig medicin til behandling af neurodegenerative sygdomme som fx demens. Næste ansøgningsdeadline til EU-landenes fælles forskningsprogram på området, JPND, er den 3. marts.
30.01.2020
Et nyt, levende område - moderne og badet i naturligt lys.
24.01.2020
Med 15 bevillinger kan dette års nye hold af unge talenter danne egne forskergrupper.
23.01.2020
VILLUM FONDEN og VELUX FONDEN uddelte i 2019 tilsammen for over 1,3 mia. kr. til dygtige og hårdtarbejdende ildsjæle i Danmark og udlandet.
23.01.2020
Professor Rasmus Nielsen kan fortælle de største historier ud fra de mindste genetiske forskelle. Den amerikansk-bosiddende danske topforsker blotlægger menneskets fortid og evolution gennem mønstre i genomer. Den 23. januar 2020 modtager han Villum Kann Rasmussens Årslegat på 5 mio. kr.
09.01.2020
Børn og unge i Aalborg, Aabenraa, Gentofte, Greve og Lejre kan se frem til nye værksteder – makerspaces – med design, opfinderi og teknologi. VILLUM FONDEN har bevilliget næsten 30 mio. kr. til projekter i de fem kommuner.
17.12.2019
Samarbejde mellem forskning og praksis kræver fælles sprog og gode samarbejds- og formidlingsevner.
12.12.2019
Med et ambitiøst initiativ på 100 mio. kr. over ti år ønsker VILLUM FONDEN og VELUX FONDEN at styrke den demokratiske udvikling i fremtidens data-Danmark.
12.12.2019
Ny ambitiøs undersøgelse skal over de kommende 10 år belyse, hvad der afgør børn og unges interesse og motivation for science. Undersøgelsen vil bl.a. se på de unges uddannelsesvalg, forældrenes betydning og børn og unges sociale netværk.
04.12.2019
De fleste mennesker tilbringer meget tid indendøre. VILLUM FONDEN har netop støttet 14 projekter, der vil arbejde på at få især børn og unge mere ud i lys og luft.
02.12.2019
Danmarks Industrimuseum i Horsens har modtaget 7,5 mio. kr. af VILLUM FONDEN til første etape af en gennemgribende opdatering af museet.
25.11.2019
Med bevillinger fra VELUX FONDENs HUMpraxis-program undersøger fem projekter bl.a. madspild i det offentlige, identitet hos mennesker med demens, og brugen af kunstig intelligens blandt blinde mennesker.
25.11.2019
Alle landets kommuner kan nu igen søge støtte til etablering af makerspaces på skoler og uddannelse af lærere, der vil arbejde med designprocesser og teknologiforståelse
10.11.2019
Lauritz Rasmussen, tidligere administrerende direktør i Taasinge Elementer, modtager Bygningskomponentprisen 2019
08.11.2019
Inspirationskatalog præsenterer erfaringer og læringspunkter fra 16 projekter i VELUX FONDENs museumsprogram
23.10.2019
VELUX FONDEN støtter Det Sociale Netværk og SINDs arbejde med at give flere psykisk sårbare et godt og meningsfyldt hverdagsliv.
10.10.2019
Nysgerrige børn og unge får nu mulighed for selv at søge støtte til at bygge en robot, sætte en bistade op, tumle med droneflyvning, tage på stjernekiggertur - eller lige præcis den science-aktivitet, de selv drømmer om at eksperimentere med.
08.10.2019
Hvordan gør vi digital teknologi som kunstig intelligens tilgængelig for børn og unge, så de lærer om konsekvenserne af at bruge den og kan tage del i vores fremtidige digitaliserede samfund? Det spørgsmål stiller forskere ved Aarhus Universitet sig selv i et nyt projekt.
07.10.2019
Professor i øjensygdomme på SDU, Jakob Grauslund, har modtaget 6,7 millioner kroner fra VELUX FONDEN til studere diabetisk nethindesygdom.
07.10.2019
Frede Blaabjerg får international energipris. Karl Anker Jørgensen modtager H.C. Ørsteds guldmedalje og Morten Mattrup Smedskjær anerkendes med Grundfosprisen. Alle tre forskere har en bevilling fra VILLUM FONDEN.
30.09.2019
Forskere, pårørende og rehabiliteringsansvarlige rev en fredag ud af kalenderen for at tale om samarbejdet mellem forskning og praksis, når det handler om sårbare ældre mennesker.
23.09.2019
Syv humanvidenskabelige forskningsprojekter fra fem universiteter har tilsammen modtaget 41 mio. kr. fra VELUX FONDENs kernegruppeprogram.
19.09.2019
Med et nyt tiltag støtter VILLUM FONDEN universiteternes arbejde for at tiltrække in-ternationalt talent.
16.09.2019
Omkring 25 tidligere projektdeltagere fra VELUX FONDENs HUMpraxis-program mødtes tirsdag den 10.09 hos fonden til netværksmøde. Her udvekslede deltagerne erfaringer fra deres samarbejder på tværs af forskning og praksis.
12.09.2019
VILLUM FONDEN har bevilget 24 mio. kr. til 24 initiativer landet over, der skal gøre det sjovt og virkelighedsnært at gå til science i fritiden.

Sider