VILLUM FONDEN er hovedaktionær i VKR Holding A/S, mens VELUX FONDEN ikke har ejerandele i firmaet.

VILLUM FONDEN er hovedaktionær i VKR Holding A/S (moderselskabet for VKR Gruppen), hvis virksomheder tilsammen beskæftiger omkring 15.000 medarbejdere i mere end 40 lande. 

I dag ejer VILLUM FONDEN over 80% af aktiekapitalen i VKR Holding og modtager ca. 90% af det samlede årlige udbytte fra holdingselskabet.

VILLUM FONDEN har ikke bestemmende indflydelse i VKR Holding og er derfor ikke en erhvervsdrivende fond. VILLUM FONDEN har et fundatsbestemt medejeransvar overfor VKR Gruppen og dens medarbejdere og skal medvirke til at sikre, at VKR Holding har en bestyrelse, der effektivt leder og kontrollerer selskabet med sigte på levedygtighed og opretholdelse som mønsterfirma.

Balancen med tre hovedaktionærer (fonden og to familieaktionærer) medvirker til at sikre den fornødne stabilitet og balance i aktionærkredsens beslutninger.

VKR Holding A/S