I 2021 kan VILLUM FONDEN og VELUX FONDEN fejre henholdsvis 50- og 40-års jubilæum. Her på siden kan du læse mere om jubilæet og holde dig opdateret omkring fondenes jubilæumsprojekter.

I 2021 har flere af Velux Fondene*) jubilæum. Det samme har VKR Gruppen, og selvom fødselsdatoerne er lidt forskellige, går der en grøn tråd igennem det hele. Både firmaet, fondene og familien.

Og den går helt tilbage til virksomhedens stifter, Villum Kann Rasmussens idé og ønske. Idéen om frisk luft og lys – og ønsket om at bidrage til en lysere fremtid. VELUX. VE for ventilation – LUX for lys.

Disse basale forudsætninger for liv er også fundamentet for en firmagruppe, der i dag omsætter for 21,5 milliarder kroner om året igennem 15.000 medarbejdere. Medarbejdere, som hver især har en andel i, at fondene igennem årene har kunnet uddele knap 13,5 milliarder kroner. Til oplysning. I den oprindelige forstand. At gøre verden klogere, sundere og lysere.

Den grønne tråd igennem det hele er forholdet imellem naturen og mennesket. Og deres indbyrdes balance. Denne balance er afgørende forrykket i vor tid. Med katastrofale konsekvenser for verden som helhed. Og der er ingen vej tilbage. Vi er nødt til at tænke nyt og handle anderledes.

En konkret målsætning er 70% reduktion af Danmarks CO2-udledning i 2030. Den skal vi nå. Men det er ikke gjort med CO2-ækvivalenter alene. Vi har brug for en grundlæggende omstilling, der er lige så videnskabeligt som lidenskabeligt forankret.

Vi har brug for at forstå os selv og verden i et nyt perspektiv, der både omfatter kultur, natur og videnskab. Vi har brug for meget mere opfindsomhed, mod og eksperimenter. Vi har kort sagt et akut behov for forandring. For at bruge det, vi ved, langt klogere, end vi gør.

Derfor udlodder Velux Fondene i 2021 knapt to milliarder kroner til forskning, formidling og forandring. For fremtiden.

Midlerne uddeles i samarbejder mellem de i alt seks fonde, der tilsammen udgør Velux Fondene.

Medarbejderfonden fejrer sit 30 års-jubilæum i 2021

*) De seks fonde er ud over VILLUM FONDEN og VELUX FONDEN:

KR Foundation
V. Kann Rasmussen Foundation
VELUX Stiftung
Medarbejderfonden

I menuen til venstre kan du klikke dig videre til mere information om igangværende jubilæumsprojekter. Menuen vil blive opdateret i takt med, at flere jubilæumsprojekter kommer til.

Kontakt:
Charlotte Korsager Winther
Kommunikationschef, VILLUM FONDEN og VELUX FONDEN
Phone: 
+45 51 17 67 74