VELUX FONDEN ønsker at bidrage til et sundt havmiljø. Et sundt havmiljø er mere robust over for klimaforandringer og giver både rekreative glæder og et bedre fiskeri.

Kom til virtuelle hav-morgenmøder

Vi ønsker at sprede den viden, der bliver skabt i projekterne, så den kan gøre mest mulig gavn i samfundet. Derfor inviterer vi i november og december 2020 alle interesserede til en serie virtuelle morgenmøder om specifikke havproblematikker.

Læs invitationen og tilmeld dig morgenmøderne.

Vi støtter fokuserede indsatser, der bidrager til et sundt havmiljø i Danmark. Vi er i særlig grad nysgerrige på sammenhængen mellem klimaforandringerne og havmiljøet - Især hvordan havet kan være en del af løsningen på klimaudfordringerne

I Danmark har vi havet tæt på. Den danske kystlinje spænder over mere end 7.000 km, og en stor del af Danmarks areal befinder sig under vand.

Livet og økosystemet under havoverfladen og langs kysterne er en vigtig del af vores fælles natur, men havmiljøet er flere steder under pres. Klimaforandringer, belastning med næringsstoffer, forurening og invasive arter er nogle af de faktorer, som havet reagerer på.

Vi ønsker at bidrage til et sundt havmiljø. Et sundt havmiljø er vigtigt for vores samfund og giver blandt andet mulighed for et bedre fiskeri og rekreative glæder. Og et sundt havmiljø er mere robust over for klimaforandringer og andre menneskeskabte påvirkninger. 

Hvad støtter vi?

Vi støtter fokuserede indsatser, der bidrager til et sundt havmiljø i Danmark. Vi er i særlig grad nysgerrige på sammenhængen mellem klimaforandringerne og havmiljøet - Især hvordan havet kan være en del af løsningen på klimaudfordringerne; fx ved at trække CO2 ud af atmosfæren og gennem naturbaseret klimatilpasning af vores kyster. 

Vi prioriterer støtte til partnerskaber mellem flere aktører, som har indflydelse på løsningen af en problemstilling, eller som er påvirket af den.

Hvordan søger du?

Under uddelingsområdet 'Miljø' kan du altid sende os din ansøgning. Vi modtager og behandler løbende ansøgninger, der falder indenfor rammerne af vores fokus det danske havmiljø.

Derudover har vi løbende særlige temaopslag med et specifikt fokus. Opslag har altid ansøgningsfrist. Følg med herunder.

Før du går i gang med at skrive en ansøgning, anbefaler vi, at du kontakter os for en uforpligtigende dialog om dit projekt. Vi opfordrer dig til at læse vejledninger til ansøgning og budget i vores ansøgningsportal.

Klar til at søge?

Under uddelingsområdet 'Miljø' kan du altid sende os din ansøgning. Vi modtager og behandler løbende ansøgninger, der falder indenfor rammerne af vores fokus det danske havmiljø.

Nyt partnerskab

VELUX FONDEN har indgået et partnerskab med IOC-UNESCO (the Intergovernmental Oceanographic Commission) om at fremme FN’s tiår for Havforskning for Bæredygtig Udvikling, der løber fra 2021-2030. 

Tiåret flugter med VELUX FONDENs prioritering af det danske havmiljø og er en væsentlig dagsorden, vi gerne vil fremme.

Få inspiration fra projekter, vi har støttet

Hav og fjord: Seks analyser med ny viden om det marine miljø

Viden og analyse

Et kig i krystalkuglen

Green Innovation Group har kortlagt, hvordan nye teknologier kan være med til at løse havets udfordringer.

Status og muligheder for det danske hav

Professor Bo Riemann fra Aarhus Universitet har i 2015 udarbejdet en redegørelse om havmiljøet samt væsentligste presfaktorer. 

 

 

Associerede fonde

Den Danske Naturfond

VILLUM FONDEN er medstifter af Den Danske Naturfond, der arbejder for at forbedre den danske natur gennem projekter, der skaber flere levesteder for dyr og planter og mulighed for store naturoplevelser.

KR Foundation

VILLUM FONDEN er stifter af miljøfonden KR Foundation, der støtter internationale miljøprojekter.

Arbejdsgruppe for miljø

VILLUM FONDEN og VELUX FONDEN har nedsat et antal arbejdsgrupper, som skal medvirke til, at fondenes uddelingsaktiviteter sker på et fagligt, solidt og på anden vis mønsterværdigt grundlag. Læs mere om arbejdsgruppernes opgaver, governance mv. 

Medlemmer af arbejdsgruppen
  • Astrid Kann-Rasmussen, sygeplejerske, bestyrelsesmedlem i VELUX FONDEN
  • David Dupont-Mouritzen, museumsdirektør, Fiskeri- og Søfartsmuseet, cand.scient., kulturgeograf, eksternt medlem
  • Mikael Skou Andersen, professor, Institut for Miljøvidenskab og Institut for Agroøkologi, Aarhus Universitet, ph.d., cand.scient.pol., eksternt medlem
  • Minik Rosing, professor, Statens Naturhistorisk Museum, Københavns Universitet, lic.scient. , cand.scient., næstformand for VELUX FONDEN
  • Sif Johansson, seniorrådgiver hos det svenske forskningsråd Formas , ph.d., eksternt medlem
Kontakt os:
Mikkel Klougart
Fondsrådgiver, programchef, VELUX FONDEN
Phone: 
+ 45 23 28 36 74
Conni E. Foght
Programkoordinator, VILLUM FONDEN og VELUX FONDEN
Phone: 
+45 23 82 75 62
Cille Melin Gundertofte
Student Assistant, VELUX FONDEN
Phone: 
+45 29 66 68 46