Sociale indsatser

VILLUM FONDEN og VELUX FONDEN støtter sociale projekter i Danmark og i udlandet.

Sociale indsatser i Danmark
VELUX FONDEN støtter udviklingsprojekter, som arbejder systematisk med nye metoder til, at mennesker i en socialt udsat position bevæger sig ind i samfundets fællesskaber.
Sociale indsatser i udlandet
VILLUM FONDEN støtter projekter i Central- og Østeuropa med fokus på erhvervsuddannelse og unges overgang til arbejdslivet.