Søg året rundt

Nogle uddelingsområder kan du søge året rundt. Det gælder fx Aktive ældreMiljø og Øjenforskning.

Programmer og puljer, du kan søge netop nu.

Vi lancerer løbende opslag og invitationer med begrænset ansøgningsperiode.

Få et overblik over aktuelle opslag herunder.

Sociale indsatser i Danmark

Konstruktive fællesskaber

COVID-19 har sat samfundets fællesskaber under pres. Vi opfordrer ansøgere til at sende projektideer, der kan vise nye veje til at inkludere børn, unge og voksne i socialt udsatte positioner samt ældre i fællesskaber.

Ansøgningsfrist: 15. februar 2021 kl. 13.00

HUMpraxis

HUMpraxis

Vi efterlyser projekter, hvor praktikere og humanvidenskabelige forskere sammen skaber nye løsninger og nye erkendelser.

Frist for interessetilkendegivelser: 23. februar 2021 kl. 13.00.

Teknisk og naturvidenskabelig forskning

Villum Synergy Call 

Ansøgningsfrist: 3. marts 2021 kl. 14.00.

Villum Experiment Call 2021

Ansøgningsfrist: 17. marts 2021 kl. 14.00. 

Øjenforskning

Skolarstipendier til unge øjenforskere

Ansøgningsfrist: ​13. april 2021 kl. 13.00

Aldringsforskning 

Kræft hos ældre

VELUX FONDEN ønsker med satsningen at styrke udviklingen og viden om, hvordan ældre kræftpatienters livskvalitet, overlevelse og behandlingsforløb kan forbedres.

Ansøgningsfrist: 7. april 2021 kl. 13.00

Børn, unge og science

Makerspaces som læringslaboratorier

Vi inviterer landets kommuner til at etablere lokale læringslaboratorier – makerspaces – for teknologiforståelse og digital dannelse.

Ansøgningsfrist: 2. juni 2021 kl. 12.  

Til børn og unge: Søg til science-aktiviteter

Sammen med Dansk Ungdoms Fællesråd (DUF) har vi åbnet en forundringspulje, som børn og unge kan søge til science-aktiviteter i fritiden.