VILLUM FONDEN er en almennyttig fond stiftet af Villum Kann Rasmussen i 1971. Fonden er hovedaktionær i VKR Holding - ejer af VELUX koncernen såvel som andre virksomheder, der har til formål at bringe dagslys, frisk luft og et bedre miljø ind i menneskers hverdag.

VILLUM FONDEN har i de senere år især støttet forskningsaktiviteter inden for teknisk videnskab og naturvidenskab. Støtte gives til frontforskning, men Fonden støtter også formidling af naturvidenskab og teknisk forskning.

VILLUM FONDEN uddeler endvidere midler til større sociale opgaver, kulturelle projekter og projekter om miljø og bæredygtighed både i Danmark og andre europæiske lande.


Tobaksvejen 10, 2860 Søborg - Tlf.: (+45) 39 57 09 57 - Fax: (+45) 39 66 04 24 - email: info@villumfonden.dk